در مواردی که می توان از حقه های سینمایی استفاده کرد. مثلاً بازیگر فردی را در مقابل خود فرض کند و با او (به فرض غیر همجنس بودن) رابطه عاشقانه و … ایجاد کند، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر موجب مفسده و یا ترویج منکر در جامعه باشد جایز نیست و الّا مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن