دو نفر در قتل عمدی پدر خویش معاونت کردند و مقتول هیچ ورثه ای ندارد مگر این دو فرزند مزبور و حال همان دو فرزند همدیگر را عفو نمودند: ۱- آیا گذشت و عفو آنان نافذ است؟ ۲-آیا معاونت در قتل عمدی مانع از ارث می باشد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: ۱- عفو و گذشت آنان نافذ نیست.
۲- معاونت در قتل مانع از ارث نمی باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن