ديدن زن¬هاى بى‏حجاب آرايش كرده در فيلم¬ها در صورتى كه بازيگر مسلمان يا غير مسلمان باشد چه صورت دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: در بازيگران مسلمان زن در صورتى كه آنها را مى‏شناسند، جايز نيست ولى در بازيگران زن غير مسلمان اگر خوف وقوع در حرام نباشد، اشكال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن