روال معمول شركت¬هاى خودروسازى براى تحويل خودرو آن است كه: قسمتى از قيمت اصلى ماشين را به عنوان وديعه قبلاً دريافت مى‏كنند و در ضمن قرارداد شرط مى‏كنند به ازاى اينكه پول شما چند ماه در اختيار ماست درصدى سود (البته با عنوان تخفيف وديعه) داده مى‏شود البته اين پول نقداً پرداخت نمى‏شود بلكه اين پول را هنگام تحويل ماشين از مابقى وجه كم مى‏كنند مثلاً براى فروش خودروى سمند كارخانه مربوطه مبلغی به عنوان وديعه دريافت مى‏كند و در ضمن قرارداد بيان مى‏دارد كه سود ساليانه ۱۸ درصدى به عنوان تخفيف وديعه مى‏دهد چند ماه بعد هنگام تحويل ماشين مبلغ کل ماشین مشخص می شود و سپس مبلغ ودیعه با سود سالانه آن کم می شود و سپس مابقی گرفته می شود آيا اين طريق معامله در ذيل عناوين صحيح فقهى قرار مى‏گيرد و جايز است يا خير؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر معامله به صورت بیع قطعی باشد با توجه به مطالب بیان شده بیع باطل است زيرا در زمانى كه وجه به عنوان وديعه پرداخت مى‏شود قيمت مثمن (ماشين) مجهول است و معامله‏اى كه مثمن آن، از نظر قيمت مجهول باشد باطل است لکن اگر شرکت مبلغ را به عنوان ودیعه میگیرد و در قالب مشارکت به کار می زند و سود می دهد و سپس بیع قطعی در زمان تحویل خودرو با قیمت قطعی انجام میگیرد و مبلغ ودیعه و سود آن از اصل قیمت ماشین کاسته می شود شرعا مانعی ندارد و معامله صحیح است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن