روال معمول شرکتهای خودروسازی برای تحویل خودرو آن است که قسمتی از قیمت اصلی ماشین را به عنوان ودیعه قبلاً دریافت می کنند و در ضمن قرارداد شرط می کنند به ازاء اینکه پول شما چند ماه در اختیار ماست درصدی سود (البتّه به عنوان تخفیف ودیعه) داده می شود. البتّه این پول نقداً پرداخت نمی شود بلکه این پول را هنگام تحویل ماشین از مابقی وجه کم می کنند، حال با نظر به اینکه: ۱- تمام پول قبلاً دریافت نمی شود بلکه جزئی از آن را می گیرند. ۲- زمان تحویل خودرو دقیقاً معلوم نیست بلکه حدود آن را مشخّص می کنند. مثلاً سه ماهه سوّم سال به بعد ۳- سودی با عنوان تخفیف ودیعه داده می شود. ۴- طرفین به اینگونه معامله رضایت دارند. ۵- طریقه دیگری برای تحویل خودرو وجود ندارد. ۶- قیمت قطعی خودرو معلوم نیست آیا این طریق معامله، ذیل عناوین صحیح فقهی قرار می گیرد و جایز است؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر این پول به عنوان مشارکت در تولید جنس دریافت شود و سود هم به صورت علی الحساب محاسبه شود و در موقع تحویل جنس مقدار سود حاصل شده از این تولید از مجموع قیمت جنس فروخته شده کم شود اشکال شرعی ندارد و الا جایز نیست و معامله باطل است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن