زمینی است که برخی از مردم می گویند ملک جدّ فردی می باشد و برخی دیگر می گویند یک بار جدّ وی در آن تصرّف زراعتی کرده است. اکنون ورّاث مرحوم آن را فروخته اند و سهم الارث وی را فرستاده اند. این شخص در ملکیّت جدش بر آن زمین مشکوک است. آیا می تواند در مالی که به عنوان ارث به وی داده اند تصرّف کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: باید حمل بر صحّت کند و مالی که به او رسیده، از اوست مگر کسی مدّعی باشد که باید در محکمه اسلامی حکم شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن