زنی به دلایل مشکلات با شوهرش و به قصد متارکه خانه را ترک کرده و از وی جدا زندگی میکند و مدت ۱۰ سال را بخاطر اینکه شوهرش فرزند کوچکش را از وی جدا نکند بدین منوال گذرانده اند حال پس از ۱۰ سال زن به همین جهت که متارکه را که به نیت طلاق انجام شده طلاق شرعی حساب نموده با مرد دیگری صیغه محرمیت خوانده است سؤال این جاست که اولا: طلاق با صرف متارکه و رضایت طرفین بر جدایی به مدت ۱۰ سال محقق می شود؟ ثانیا: در صورت منفی بودن پاسخ اول حکم صیغه محرمیتی که با مردی که از این ماجرا خبر نداشته و به وی از طرف خانم اعلام شده بود که طلاق گرفته است چیست ؟ ثالثا : در صورتی که صیغه محرمیت این زن با مرد دوم باطل است آیا پس از طلاق رسمی از شوهر اول میتواند مجدد با مرد دوم صیغه محرمیت خوانده یا ازدواج نماید؟ خداوند خیرتان دهد لطفا هر سه سوال رو پاسخ دهید

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ صرف متارکه حکم طلاق را ندارد و باید حتما صیغه طلاق جاری شود.

۲_ مرد گناهی نکرده ولی صیغه باطل است و چنانچه نزدیکی صورت نگرفته باشد بعداز طلاق و سپری شدن مدت عده میتوانند دوباره با هم عقد بخوانند و الا نمیتوانند هرگز با هم عقد بخوانند.

۳_ اگر نزدیکی شده باشد عقد باطل بوده و دیگر نمیتوانند با هم ازدواج مجدد کنند حتی بعد از اجرای صیغه طلاق و سپری شدن مدت عده

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن