زنی که از راه زنا باردار شده است، برای ازدواج، چقدر باید عده نگه دارد؟ (کد مؤسسه: ۱۲۲۴۴۰)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

زن زانیه برای ازدواج عده ندارد گر چه بهتر است به مقدار دو حیض نگه دارد

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن