زن و شوهری در زمانی که فرزندشان ۶ یا ۷ ماهه بوده از یکدیگر طلاق می گیرند و پس از آن، این فرزند در خانه پدر و همراه با نامادری زندگی می کرده است. چندین سال بعد، این فرزند به جبهه رفته و شهید می شود. آیا نامادری این شهید، از حقوق و مزایایی که به پدر و مادر شهید می دهند به عنوان مادر شهید می تواند استفاده نماید؟ آیا این حقوق، جزء ارث شهید حساب می شود؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: حقوق و مزایای بنیاد شهید، جزو ارث نیست و باید طبق قانون بنیاد شهید عمل شود. اگر بنیاد شهید این مزایا را به کسی که آن شهید را بزرگ کرده و شهید در خانه او بوده، می دهد عدم رضایت مادر واقعی شهید اشکالی را در جهت گرفتن مزایا ایجاد نمی کند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن