زوجه ای به اتّفاق شوهر خود، در منزلی که متعلّق به زوجه می باشد به مدّت حدود ۳ سال زندگی کرده است. در ابتدای سکونت نیز هیچگونه توافقی مبنی بر اینکه زوج اجاره می دهد یا رایگان بنشیند نبوده است ولی زوجه از ابتدا نیز قصد تبرّع نداشته است. آیا در حال حاضر، زوجه شرعاً می تواند اجاره آن مدّت را از زوج مطالبه کند؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: اگر زن، مرد را دعوت کرده که در خانه او زندگی کند، اجاره بها طلب ندارد، ولی اگر به درخواست مرد در خانه زن زندگی کرده اند و زن قصد تبرّع هم نداشته، حق دریافت اجاره بهاء را دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن