ساختن فيلم در ارتباط با آموزش مسائل جنسى چه حكمى دارد؟

باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما: خالى از شبهه نيست بلكه بايد اجتناب شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن