سلام آیا میتوان خمس محاسبه شده ی مال، در امور خیرخواهانه (فرهنگی و اجتماعی و…) به صلاحدید خود فرد هزینه شود؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

خمس از دو بخش تشکیل شده است سهم امام علیه السلام و سهم سادات.

سهم امام علیه السلام حتما باید در دوران غیبت امام زمان علیه السلام به دست مجتهد یا مرجع تقلید جامع الشرایط برسد یا با اجازه ایشان به مصرف امور دینی و فرهنگی برسد و اگر فردی به صلاحدید خود و بدون اجازه مرجع تقلید آن را به مصرف برساند ذمه او بری نشده و کفایت از واجب او نمیکند و سهم سادات هم بنابر احتیاط لازم باید با اجازه مرجع تقلید جامع الشرایط به مصرف سادات نیازمند برسد و یا به دست مرجع تقلید داده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن