سلام آیا می‌توان از طرف کسی نذر کرد؟ و اگر کسی از جانب ما نذر کرده باید انجام دهیم؟ اگر انجام ندهیم گناهی انجام داده ایم؟ ممنونم

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

هر فردی صرفا میتواند از طرف خود نذر کند و اگر دیگری از جانب شما نذر کند انجام آن برای شما واجب نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن