سلام الف ) نماز خواندن روی تخت چه حکمی دارد؟ ب ) نماز خواندن روی تشک چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

نماز خواندن بر روی تخت بدون ضرورت شرعی جایز نیست و نماز بر روی تشک هم اگر سفت نباشد و در هنگام ایستادن و یا سجده کردن حرکت داشته باشد و پایین و بالا شود جایز نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن