سلام بنده برای حوزه رفتن شک دارم . والدین بسیار مخالفند و خانواده نیز کمی مشکل دارند ؟و بنده بین رواشناسی حوزه و امنیت اطلاعات شک دارم. لطفا بنده را راهنمایی کنید؟ایا حوزه واجی عینی است ؟ وایا دلسوزی پدر و مادر ک می گویند شیخ ها بد هستند موثر است ؟ نیاز جامعه در کدام یک از رشته های ذکر شده بیشتر است ؟ ایا استعداد هم موثر است

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

با توجه به مخالفت والدین و تردید شما و همچنین سختیهای دروس حوزوی برای حضور در حوزه باید مقاومت زیاد داشته باشید و در مقابل زخم زیانها صبور باشید و برای شما وجوب ندارد لذا اگر عشق و علاقه فراوان دارید و طاقت تحمل سختیهای ان را دارید مانعی برای حضور در حوزه نیست.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن