سلام من در تاریخ ۹۹/۹/۱۵مبلغ ۲ میلیون تومان بابت خمس به حساب سید محمد حسن علوی حسینی واریز کردم به شماره ۱۳۵۴۲۸۲۶ و یا شماره ارجاع ۵۴۲۸۳۳۹۰۰۸۲۲.آیابه دست مرجع رسیده است.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

وصول گردید خداوند به شما برکت عنایت فرماید

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن