سلام‌ علیکم ۱. الف. با توجه‌ به اینکه بعضی‌ از ارادتمندان‌ حضرت‌ سیدالشهدا‌ برنامه‌ قمه‌ زنی‌ را از سنت‌ های‌ عزاداری تلقی‌ کردند‌ در شرایط فعلی‌ جامعه‌ که‌ برنامه‌ قمه‌ زنی‌ تبلیغ‌ سوئی‌ در مورد مذهب‌ تشیع‌ می شود‌ اجرای برنامه بیان‌ شده‌ در شرایط فعلی چه‌ حکمی‌ دارد؟ ب. آیا برنامه‌ قمه‌ زنی‌ سند‌ روایی‌ دارد که‌ برای ترویج‌ آن‌ مستند‌ به سند‌ روایی‌ باشیم؟ ۲.شخصی‌ در زمان‌ حیات‌، ثلث‌ اموال‌ خود را کنار‌ گذاشته‌ است‌. آیا‌ میتواند‌ به شخصی‌ که‌ بستگان‌ که‌ در شرایط سخت‌ زندگی‌ قرار دارد و واقعا‌ نیازمند‌ است ثلث‌ اموال خود را ‌به‌ او ببخشد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

قمه زنی جایز نیست و در شرایط فعلی نباید انجام گیرد.

۲_ تا زمانی که وصبت کننده در حیات است میتواند از وصیت خود صرف نظر کرده و آن را تغییر دهد و یا ثلث اموال را به فردی بدهد و بهتر است کاری که اولویت دارد انجام دهد ضمنا وصیت به ثلث برای بعد از مرگ قابل اجرا است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن