سلام بزرگوار وقت بخیر بزرگوار شما در استفتا شماره ۲۰۹۸۷ ، در پاسخ سوال زیر فرمودید 👇 ««سلام وقت بخیر من یک پسر ۱۶ ساله هستم و دو سوال داشتم الف) اگر شوهر از روی لجاجت و بدون دلیل منطقی ، اجازه بیرون رفتن به زن را ندهد، آیا اطاعت از او واجب است؟ ب) آیا اگر شوهر از روی لجاجت و بدون دلیل منطقی ، اجازه بیرون رفتن به زن را ندهد ، آیا شرعا شوهر گناه کرده است؟ باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : به مقدار توان باید اطاعت شود و اگر ایجاد عسر و حرج کند، به مقدار رفع عسر و حرج اطاعت واجب نیست و منع از سر لجاجت و بدون منطق عقلی و شرعی گناه دارد.»» خب بزرگوار شما فرمودید کهمنع از سر لجاجت و بدون منطق عقلی و شرعی گناه دارد خب بزرگوار در اینجا منظور این است که اگر عسر حرج برای زن پیش بیاید منع بدون دلیل منطقی و از روی لجبازی ، گناه دارد یا اینکه نه به طور کلی چه برای خانم عسر و حرج پیش بیاید چه نیاید اگر شوهر ، زن را از خروج از خانه ، بدون دلیل منطقی و یا از روی لجبازی منع کند گناه کرده است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

منع شوهر نسبت به همسر اگر موجب ظلم شود و بدون دلیل منطقی و شرعی باشد گناه دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن