سلام بزرگوار وقت بخیر شما در استفتا ۲۱۸۶۷ ، در پاسخ به سوال زیر فرمودید 👇 «سلام علیکم وقت بخیر مقدمه: ما می دونیم در جامعه هم زن هست و هم مرد و اگر انسانی از خانه بیرون برود بالاخره قطعا توسط نامحرم دیده شده و دیده می شود با این مقدمه من از شما سوالی داشتم اگر زنی به شوهرش برسه ، به بچه اش برسه ، و بدون اینکه تبرج کنه و با رعایت حجاب اسلامی ، بخواد فعالیت مفید غیر ضروری در خارج از خانه انجام دهد (با فرض اینکه اجازه شوهر را دارد) در اینصورت با توجه به مقدمه ، ماندن این زن در خانه بیشتر رجحان یا استحباب دارد ، یا انجام فعالیت اجتماعی مفید غیر ضروری؟ باسمه تعالی پاسخ استفتاء شما : در هر حال ماندن زن در خانه و کمتر به بیرون رفتن برای زن بهتر است و رجحان دارد.» خب بزرگوار اگر اینطور است و در هر حال ماندن زن در خانه رجحان دارد پس چرا خداوند متعال در وجود زن استعداد های فراوان مثل برنامه نویسی ، ریاضی و … گذاشته؟ ما می دونیم امکان رشد تمام استعداد ها یا امکان رشد یک استعداد به طور کامل در خانه ، وجود نداره ، پس اگر قرار بود ماندن زن در خانه رجحان داشته باشه ، چرا خداوند به زنان استعداد داده؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

خداوند تمام استعدادها را به صورت کلی در وجود جنس انسان قرار داده است یعنی هم جنس مرد و هم جنس زن میتوانند به صورت کلی همه کارها را انجام دهند ( گر چه مراد این نیست که همه مردان و همه زنان میتوانند همه کار کنند بلکه به طور کلی کارها توسط جنس مرد و زن قابلیت اجرا دارد ) ولی نظام اجتماع بر اساس حکمتهای الهی بنا شده است و در این حکمتها زنان باید محفوظ بوده و کارهای مربوط به خود را انجام دهند و دخالت هر کدام در امور دیگری ممدوح نیست گرچه شاید حرام هم نباشد لذا اگر مثلا مردان بتوانند خانه داری کنند و یا بچه داری کنند نمیتوان گفت که پس چون مردان این استعداد را دارند باید حتما خانه داری به دست مردان سپرده شود و همچنین زنان اگر بتوانند کار اجتماعی کنند دلیل نمی شود که جتما کار اجتماعی برای آنان پسندیده و ممدوح باشد لذا اینگونه قضاوت که چرا خدا به زنان استعداد داده است نادرست است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن