سلام . بنده به نیت یک نیازمند از همکاران کمک مالی گرفتم . آیا میشود مبلغ جمع شده را بین چندین نیازمند تقسیم کنم ؟ درصورتیکه همکاران مشخصا به نیت کمک به همان شخص مورد نظر پول دادند.ممنون

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر با اسم و مشخصات برای آن فقیر پول را حمع کرده ایم باید به ان فقیر بدهید اما اگر درنیت خودتان بوده است که به این فقیر بدهید ولی به افراد به طور مطلق گفته اید میتوانید بخشی را به فقرای دیگر بدهید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن