سلام خسته نباشید بنده به علت این که تازه به سن تکلیف رسیده بودم (فکر کنم یک سال و خورده ای پیش)و خودم هم پیگیر مسائل دینی نبودم به گناه جنسی دچار بودم اما از غسل جنابت اطلاع نداشتم و پس از گناه غسل نمی کردم حال یا قسمت هایی که من در ان راه رفتم و یقین دارم عرق کرده بودم و خیس شده انجا نجس هستند اگر شک دارم چطور؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

تمام قسمتها پاک هستند مگر یقین به سرایت عرق حاصل از جنابت از حرام به آن وسایل و مکانها کنید و لازم نیست حساسیت زیاد داشته باشید ولی باید غسل جنابت کرده و نمازهایی را که یقین دارید با حالت جنابت خوانده اید دوباره قضا کنید و اگر شک دارید یا غسل های مستحبی یا ما فی الذمه در این مدت بارها انجام داده اید قضای نمازها واجب نیست

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن