سلام در خانواده ما با وجود این که مسلمان هستند ولی دین دلی وجود دارد و به نجسی وپاکی اهمیت داده نمی شود حال من چه کنم من با خانواده خود زندگی میکنم با تشکر

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

در مواردی که یقین دارید مکان و یا وسیله ای نجس است و نجاست را با جشم خود می بینید و یا یقین حاصل میکنید اجتناب کنید و اگر هم نجس شدید خود را بشویید و در مواردی که شک دارید حکم به پاکی کنید و لازم نیست در تمام طول روز پاک باشید بلکه برای انجام نماز و عبادت باید بدن و لباس شما پاک باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن