سلام عليكم ورحمة الله. یک سوال بسیار چالشی برای حقیر مطرح هست در وادی قضا، مستدعي هستم تفصیلا پاسخ دهید: عنایت میفرمایید، که در برخی از رشته های ورزشی نظیر اسکی روی یخ، فوتسال، والیبال و… بانوان صرفا از یک پوشش‌ سر و بدن برخوردار بوده، بدون اینکه حجاب شرعی با کیفیت مطروحه و مقبول نزد مشهور فقها بر این قبیل پوشش لباس ورزشکاران صدق کند، از سوی دیگر رسانه ها و عامه مردم این پوشش را حجاب اسلامی دانسته( اساسا خلط بین پوشش و حجاب نموده و نوع لباس این ورزشکاران را مصداق حجاب می‌دانند) و از آن با عنوان بانوان ایرانی با حجاب اسلامی استفاده می‌کنند( بعضا عبارت پوشش اسلامی). از سوی دیگر، بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، قاضی مکلف است دست به محکومیت <> بزند. و بخشی از افراد جامعه با معیار حجاب مورد توصیف فقها منطبق نبوده و به لحاظ پوشش درست به مثابه همان پوشش زنان ورزشکار هستند که عامه و رسانه از آنان با عنوان حجاب اسلامی یاد می‌کند. از سوی دیگر قاضی شرعا مکلف به رعایت قانون، عدالت و تساوی همگان برابر قانون است. بفرمایید زمانی که این ورزشکاران از سوی دولت با این نوع پوشش مورد تایید بوده، آیا زمانی که در بستر جامعه زنان، پوششان درست به مثابه زنان ورزشکار بوده، آیا دلیلی وجود دارد که باز دست به محکومیت زنان جامعه با این توصیح که اینان چون ورزشکار نیستند چنانچه همانند پوشش بانوان ورزشکار داشته باشند، باید محکوم شوند؟ فقط از این جهت که یکی ورزشکار بوده و رسانه و تفکر عامه و حمایت دولت حجاب نداشتن شرعی او را، حجاب شرعی تلقی می‌کند، و از سوی دیگر یک بانو که ورزشکار نبوده و به حیث پوشش همانند آن بانو ورزشکار است، محکوم گردد؟ اگر قرار باشد هردو گروه محکوم گردند در این صورت ممکن است قاضی با موجی از هجمه مواجه شود خصوصا از این جهت که، این نوع و کیفیت حجاب را خود مسویلین پذیرفته و جرم نیست! با این توصیفات اولا آیا قاضی تکلیفی در محکومیت زنان غیر ورزشکار با پوششی به مثابه ورزشکار دارد؟ یا می‌تواند با استدلال و اشاره به پوشش پذیرفته شده توسط مسویلین و حکومت، زنان غیر ورزشکار را نیز مبری از کیفر کند با این توصیف که این کیفیت مورد پذیریش حکومت بوده والا نمی‌بایست بانوان ورزشکار اینگونه حجاب ورزشی داشته باشند؟ گفتنیست، ورزش بانوان در رسانه ها با تصویر و بعضا با همان کیفیت مطروحه در بالا به نمایش گذاشته میشود. تشکر فراوان

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چون مسئله حجاب اسلامی که مد نظر شارع است همراه با عفت و معیارهایی است که غالبا در قالب چادر و مانتوهای بلند و پوشش کامل که از نظر متدینین در هر عصر و جامعه ای مصداق پیدا میکند لذا هر گونه پوششی در جامعه مصداق حجاب اسلامی نیست بر همین اساس چنانچه حاکم شرع و حکومت اسلامی مصداق و یا معیاری را برای حجاب اسلامی تعریف کند همان معیار باید مد نظر قرار گیرد و اگر هر پوششی مصداق حجاب بود در قرآن شریف بر پوشش همراه با جلباب ( شبیه چادر فعلی) تکیه نمی شد و بر مطلق پوشش بدن تأکید می شد بر همین اساس نمیتوان پوشش ورزشکاران زن را مصداق خجاب مد نظر حکومت اسلامی و حجاب همراه با عفت کامل در نظر گرفت لذا قاضی میتواند افرادی را که این پوشش را دارند به جرم عدم رعایت حجاب اسلامی عفیفانه محکوم کند و یا اخطار دهد و اگر در شرایط فعلی پوشش ورزشکاران زن در میادین ورزشی مورد قبول قرار گرفته است از باب اضطرار و در مقابل جو رسانه ای غرب است که اسلام را محکوم به تحجر میکند و الا قطعا شارع مقدس راضی به این گونه رفتارها در سطح میادین ورزشی بین المللی توسط بانوان در مقابل مردان نامحرم نیست و مقایسه این دو با هم اشتباه است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن