سلام علیکم آیا اگر در قرارداد بیع چنین شرط شود : اگر در تاریخ درج شده در چک ها ، چک ها به دلیل کثر موجودی برگشت بخورد ، فروشنده حق فسخ خواهد داشت. ایا چنین شرطی باطل می باشد ؟ آیا بیع نیز باطل است ؟ سپاس و التماس دعا

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنین شرطی باطل نیست و فروشنده حق فسخ دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن