سلام علیکم آیا برای غسل ترتیبی، زیر دوش ایستادن و شستن قسمت های گفته شده کافی است یا باید بعد از شستن هر قسمت از غسل جابه جا شد یا آب را بست و دوباره باز کرد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

جابجا شدن یا بستن و باز کردن شیر آب لازم نیست ولی نباید به گونه ای در زیر دوش قرار بگیرید که به یکباره تمام بدن شسته شود بلکه باید عرفاً بگویند طرف راست یا طرف چپ شسته شده است و اگر مقداری آب به سمت طرف دیگر برود مانعی ندارد

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن