سلام علیکم آیا حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) که از سوی ادارات به وراث کارمند متوفی پرداخت میشود ، مشمول عنوان ارث است و احکام ارث بر آن مترتب است ؟ با تشکر و آرزوی سلامتی

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

بستگی به عنوانی دارد که دولت و یا نهاد مذکور پول را به وراث کارمند میدهد و اگر این پول را به همه وراث بدهد ارث محسوب می شود و همانند سهم الارث باید تقسیم شود ولی اگر به عنوان کمک هزینه همسر باشد ارث نیست بلکه عنوان مساعدت دارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن