سلام علیکم آیا کسی که حضرت صدیقه طاهره و اهلبیت علیهم‌السلام را قذف کند (دادن نسبت حرام زادگی نستجیربالله ) و با بکارگیری الفاظ رکیک و توهین آمیز علنا به ائمه معصومین علیهم السلام هتک حرمت کند مرتد است ؟ و اگر قبل از ثبوت برای حاکم شرع بین خود و خدا توبه کرده باشد آیا همین توبه مانع ارتداد وی و حد بر او میگردد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر انکار اصل نبوت و ضروریات دین را نداشته باشد و صرفا نسبت قذف با الفاظ رکیک دهد چنانچه عمدا و با آگاهی باشد مرتد نیست بلکه ساب النبی است و اگر قبل از ثبوت در نزد حاکم شرع حقیقتا توبه کند حد از او ساقط است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن