سلام علیکم اگر بایع، ملکی را در ابتدا به شخصی با عقد بیع واگذار کند (بفروشد)، و سپس – متأخراً – همان ملک را به شخص دیگری با عقد بیع بفرشد، و به صورت مکتوب اقرار نماید که ملک را ابتداءً به شخص اول فروخته است. اما در شهادت حضوریِ خویش – که مؤخر از اقرار کتبی است – ادعا کند که ملک را در ابتدا به شخص دوم فروخته است. با این وجود؛ ۱- مالکیتِ ملک از آنِ چه کسی می باشد؟ ۲- اقرار مکتوب اول بایع ملاک است، یا شهادت حضوری او؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر اقرار دوم همراه با قرائن دال بر فسخ قرارداد اول و یا بطلان قرارداد اول نباشد اقرار اول صحیح است و نافذ می باشد و ملک متعلق به مالک اول است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن