سلام علیکم اگر شخصی غسل جنابت کرده و چون استبراء به بول نکرده بوده بعد از ساعتی مقداری از منی که در مجری باقی مانده بیرون می آید؛ آیا جنابت جدید است تا نمازهایی که با آن غسل خوانده صحیح باشد یا جنابت سابق است و نمازهای خوانده شده باید اعاده شود؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر بعد از خواندن چند نماز مجدداً منی خارج شود و یقین داشته باشد که منی است جنابت جدید حاصل شده است و باید برای نماز های آینده غسل جنابت کند ولی نمازهای گذشته او صحیح است

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن