سلام علیکم اینکه برخی از صوفیه مثل ابن عربی و اتباع ایشان میگویند در عالم هستی غیر خدا چیزی و کسی نیست. آیا این قول مستلزم کفر است؟؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر واقعا مراد گوینده این باشد که تمام هستی همان خدا می باشد و همه موجودات در حقیقت خدا هستند مستلزم کفر است اما اگر قائل باشند که تمام هستی مظهر قدرت و صفات الهی است مستلزم کفر نیست و الله العالم.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن