سلام علیکم اینکه در استفتاء به شماره ۲۵۶۴ فرموده‌اید؛ وضو گرفتن زن در محلی که نامحرم زن را می‌بیند جایز نیست و وضو باطل است. ۱.با توجه به این جواب آیا حضرتعالی از نظر اصولی قائل هستید که اجتماع امر و نهی در فعل واحد ممکن نیست؟ ۲.با توجه به این استفتاء به نظر حضرتعالی نماز در دار غصبی نیز باطل است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_بطلان وضودر مقابل نامحرم از باب عدم تمشی قصد قربت نسبت به فعلی  که حرام می باشد است و مرتبط با امتناع اجتماع امر و نهی نیست چرا که وضو مستلزم نشان دادن صورت و دستها به نامحرم است و همین امر منافات با وجوب پوشش زن دارد و چون این وضو ملازم با آن است لذا قصد قربت متمشی نیست.

۲_نماز در دار غصبی باطل است مگر اضطرار باشد و خودش غاصب نباشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن