سلام علیکم با تشکر از سعه صدر در پاسخگویی به این شاگرد کوچکتان. لطفاً بفرمایید: ۱. اگر کسی که به شخصی پول می‌دهد تا برایش دعا کند، پول دادن از اعتقادش کم نکند، باز هم کراهت دارد؟ ۲. اگر کسی که برای دعا کردن پول می‌گیرد، پول گرفتن از اخلاصش کم نکند و همچنان دعایش مستجاب باشد، باز هم پول گرفتنش کراهت دارد؟ با تشکر مجدد (مربوط به سوال ۵۳۲۱)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

این دو موضوع شخصی می باشد و اگر فردی با اطمینان خاطر حاضر به پرداخت پول باشد و از اعتقاد او کم نشود اشکال ندارد و کراهت برطرف می شود ولی خدشه ای به کلیت مسئله وارد نمیکند

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن