سلام علیکم با توجه به این که غالب حکما (فلاسفه) براین باورند که برخی ملائکه مجرد هستند ؛ لطفا پاسخ سوال حقیر را بدهید که آیا این عقیده صحیح است؟ و ملائکه هم مجرد هستند؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

به نظر می رسد که ملائکه اجسام نوری مجرد هستند که قابلیت تبدیل به اشکال مختلف غیر از خوک و سگ را دارند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن