سلام علیکم جوانی که ۵ روز از روزه های ماه رمضان سال های گذشته خود را با عمل مذموم استمناء باز کرده است و اکنون می‌خواهد کفاره جمع بدهد، در هنگام پرداخت کفاره مالی به دفتر مرجع چه باید بگوید؟ آیا باید بگوید این کفاره عمدی ۵ روز است یا اینکه اگر‌ بگوید این کفاره جمع است کار اشتباهی کرده است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چون مبلغ کفاره عمد و کفاره جمع یکسان است لذا میتواند به دفتر مرجع تقلید خود بگوید این مبلغ برای کفاره عمد است و در پیشگاه الهی تلاش کند تا روزه قضا و روزه های کفاره را هم قضا نماید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن