سلام علیکم در ایام کودکی یا حتی پس از بلوغ ، در بازیها یا تفریحات ، دعوا یا کتک کاری هایی بین بچه ها رخ داده است ، در برخی از موارد منجر به سرخی ، کبودی یا حتی دندان یا سر شکستن و … نیز برای هر دو طرف دعوا رخ می داد البته این کدورت ها در اکثر موارد بعد از چند ساعت یا چند روز برطرف میشد و هر دو طرف با هم رفیق میشدند حتی در بزرگسالی هم این رفاقت ادامه دارد ، حال سئوال این است: ۱- در مواردی که بعد از مدتی کدورت برطرف میشد و برای اکثریت انسانها در نوجوانی رخ داده ، تکلیف شرعی چیست؟ ۲- مواردی که کدورت هیچگاه برطرف نشده چطور؟ ۳- در مواردی که سهواً در بازیها مثل فوتبال رخ داده چطور؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱- در مواردی که سرخی و کبودی مختصر باشد و یا فرد مقابل رضایت دهد ضمانی متوجه ضارب نیست.

۲_ اگر ظالمانه باشد و فرد مقابل ادعای ضمان کند ولیّ او باید دیه را بپردازد مگر به قدری مختصر باشد که عملا عادی باشد و سهوی باشد.

۳_ اگر ضربه بر خلاف رویه طبیعی بازی باشد و یا شدید باشد باید رضایت جلب شود و الا ضامن خسارت و دیه می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن