سلام علیکم در قبرستان قدیمی به گمان اینکه استخوانهای قبلی پوسیده و خاک شده است، جهت دفن جنازه ای، قبر کندند و اتفاقاً دیدند که استخوانهای قبلی موجود است، وظیفه چیست؟ و فعلاً که نبش واقع شده، آیا جایز است جنازه موجود را در آن قبر دفن کنند؟ البته قبرستان عمومی و قدیمی است و صاحب قبر نامعلوم است.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر استخوانهای سر و سینه یا استخوان های کامل بدن موجود باشند باید آن قبر را بپوشانند و کسی را در آن دفن نکنند ولی اگر صرفاً چند استخوان انگشت موجود باشد آنها را درون پارچه ای گذاشته و دفن کنند و میتوانند میت را در آن قبر دفن نمایند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن