سلام علیکم شخص متدینی وفات یافته و ایشان از جوانی در نمازهای خود قرائت سوره ی حمد را با اختلاف با قرائت معمول می خوانده اند به این صورت که به جای «صراط الذین انعمت علیهم» می خواندند: «صراط من انعمت علیهم» و به جای «و لا الضالین» می خواندند: «غیر الضالین» با توجه به این که ایشان فردی مقید به امور شرعی بودند و این نوعی قرائت را مقبول و مبری الذمه می دانستند، خواهشمند است بفرمایید: اولا، آیا چنین قرائتی وجود دارد؟ ثانیا ً، در صورت وجود چنین قرائتی خواندن نماز با آن مجزی و مبری الذمه است یا نه؟ ثالثا ً، در صورت عدم کفایت این قرائت از سوره، تکلیف ولی این شخص چیست؟ (با توجه به این که ایشان در این مورد وصیتی نداشته است.)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چنین قرائتی صحیح نیست و اگر با علم به اینکه این قرائت مقبول در نزد علما و مراجع عظام تقلید نیست، اینگونه نماز خوانده اند باید ولیّ شرعی او به مقدار توان برای او نماز بخواند و یا فردی را اجیر کند تا برای او نماز خوانده شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن