سلام علیکم می‌فرمایند که اذان را بلند و اقامه را آهسته بگوییم. آیا بلند گفتن اذان و آهسته گفتن اقامه لازم است؟ (یعنی جزء شرایط اذان و اقامه است) آیا مقصود از بلند گفتن اذان و آهسته گفتن اقامه همان است که در جهر و اخفات نماز می‌باشد (آشکار کردن یا نکردن جوهر صدا) یا مقصود چیز دیگری است؟ با تشکر

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

استحباب یا لزوم آهسته خواندن اقامه در جایی دیده نشده است و جزو شرایط اذان و اقامه نیست مگر در مواردی که دیگری اذان میگوید که مستحب است شنونده ان را آهسته تکرار کند و مقصود از آهسته و بلند خواندن همان است که در جهر و اخفات نماز گفته شده است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن