سلام علیکم هزینه صَرف غذای طلبه‌ای توسط یک شخص علی‌اللهی به صاحب رستوران پرداخت شده است؛ ۱.اکنون آیا این طلبه برای اینکه غذای خورده شده‌اش طیب و طاهر باشد باید پول را به شخص علی‌اللهلی برگرداند یا وظیفه‌ای ندارد؟ ۲.اگر باید پول را برگرداند با فرض عدم دسترسی به شخص علی‌اللهی آن را باید به فقراء بدهد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

۱_ اگر آن فرد علی اللهی با رضایت خود پول را پرداخت کرده است آن غذا برای طلبه حرام نبوده است ولی اگر بخواهد احتیاط شدید کند و از هر گونه شبهه ای خود را پاک کند میتواند معادل آن را صدقه بدهد و یا به آن فرد برگرداند.

۲- میتواند صدقه بدهد و یا به عنوان مال مجهول المالک به دست مرجع تقلید بدهد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن