سلام علیکم ۱.آیا خطور کردن دائمی این نوع تفکر به ذهن؛ که با وجود پیدا شدن مورد مناسب جهت ازدواج موقت و جلوگیری از عمل شنیع استمناء، انسان به خاطر وابسته شدن این زن در آینده به خود و احتمال خودکشی زن به سمت چنین کاری نرود، شرعا از وسوسه های شیطان است؟ ۲.اگر وسوسه شیطانی است جهت رفع آن چه باید کرد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر احساس نیاز شدید به ازدواج برای فرار از گناه دارید ازدواج موقت مانعی ندارد و اینگونه افکار صحیح نمی باشد و اعتنا نکنید.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن