سلام علیکم ۱.حکم اقتداء مفعول بالغ بر فاعل بالغ و بالعکس(در فرض قبل و یا بعد از اجرای حدود یا تعزیر بر یکدیگر) چیست؟ ۲.حکم اقتداء زن زانیه بالغ بر مرد زانی بالغ و بالعکس(در فرض قبل و یا بعد از اجرای حدود یا تعزیز بر یکدیگر) چیست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر مرد زانی یا لواط کننده نادم و پشیمان شده و توبه واقعی کرده است می تواند امام جماعت شود مگر به گونه ای باشد که موجب وهن جماعت و نماز شود.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن