سلام علیکم آیا نحوست ماه صفر واقعیت دارد یا نه؟ و آنچه درباره نحوست ماه صفر در جامعه وجود دارد سند روایی و معتبری بر نحس بودن دارد؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

روایتی وارد شده است که در ماه صفر کارهای مهم انجام نگیرد لذا برخی قائل به نحوست ماه صفر شده اند لکن اعتبار قوی ندارد لذا با دادن صدقه و توکل به خدا انجام کارهای مهم اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن