سلام علیکم. آیا نماز مستحب رو به قبر مطهر سیدالشهدا (ع) باطل است؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

هر گونه نمازی باید رو به قبله باشد و اگر خواندن نماز رو به قبر مطهر موجب انحراف عمدی از قبله شود نماز باطل است

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن