سلام علیکم. اولا اینکه گفته میشود وقتی دعا میکنید ، اسباب آنرا فراهم کنید و به دنبال آن تلاش کنید ، با داستان حضرت یوسف (ع) که در اخبار آمده ده سال در زندان ماند چون از غیر خداوند آزادی خواست ، چگونه جمع میشود ؟ و دوم _ اگر مهر معین باشد و شوهر قبل نزدیکی مرتد شود ، مهریه ساقط میشود یا کامل است ؟ از نظر شباهت ارتداد به فسخ و فوت .

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

حاجات انسان بر دو گونه است برخی حاجات از اموری است که در تحت قدرت و اختیار انسان نیست همانند ظلم دیگران به انسان و یا زندانی شدن حضرت یوسف علیه السلام که دراین موارد انسان باید دعا کند و به امید فرج الهی باشد و در عین حال تسلیم امر الهی هم باشد ولی برخی حاجات در اختیار انسان است و با تلاش و کوشش به دست می آید گرچه مشیت الهی هم در ان دخیل است لذا در کنار تلاش باید دعا و تضرع نیز داشت و به وظایف الهی عمل نمود تا اگر مشیت الهی تعلق گرفت آن حاحت برآورده شود و دعا میتواند در برآورده شدن حاجت موثر باشد لذا مقایسه این دو مورد صحیح نیست و اینکه گفته می شود اسباب آن را فراهم کنید از قبیل مورد دوم است و جریان حضرت یوسف علیه السلام از قبیل مورد اول است.

۲_ زن مستحق نصف مهریه است و احتیاطا در مازاد بر نصف مهریه مصالحه صورت گیرد

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن