سلام علیکم. اگر هر ماه عشر حقوق خود را به نیت خمس و زکات پرداخت کنم، آیا مستغنی از آن خواهد بود؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

چون افراد مختلف از نظر توان مالی و سرمایه ای متفاوت هستند لذا پرداخت عشر حقوق در هر ماه باید با اجازه و رضایت حاکم شرع و مرجع تقلید فرد باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن