سلام علیکم. حقیر به خیال اینکه اگر حتی عمداً با زبان روزه ترش کنم اگر محتوایی که داخل دهانم آمده را قورت نداده و بیرون بریزم روزه ام را باطل نمیکنه، عمداً ترش کردم و محتوایی که داخل دهانم آمده را قورت نداده و بیرون ریختم ولی بعداً فهمیدم که از عمد ترش کردن و قی کردن روزه را باطل میکنه، آیا باتوجه به توضیحاتم روزه ام باطل شده یا خیر؟ اگر باطل شده قضا و کفاره اش با توجه به توضیحاتم به چه نحویست؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

باید روزه خود را نگه دارید و بعدا هم قضا نمایید و کفاره عمد هم بر عهده شما می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن