سلام علیکم خدمت مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی مدّظلّه العالی سوال : صندوقی خانوادگی تشکیل شده که اعضاء آن متشکل از برادران و خواهران و برادرزادگان و خواهرزادگان هستند ماهانه هر کسی از اعضاء به اندازه هر مقدار سهمی که شریک است به صندوق پول واریز می کند بعضی یک سهم بعضی دو سهم بعضی سه سهم و …. شریک هستند( هر سهم بیست هزار تومان است پس یک سهمی ها ماهانه بیست هزار تومان و دو سهمی ها ماهانه چهل هزار تومان و سه سهمی ها ماهانه شصت هزار تومان و…. واریز می کنند) و به همین تناسب میتوانند از صندوق وام بدون سود دریافت کنند و دقیقا همان مقداری که وام گرفته اند را برمی گردانند نه بیشتر ( به ازای هر سهم دو میلیون وام داده میشود پس یک سهمی ها حق گرفتن دو میلیون تومان وام را دارند نه بیشتر و دو سهمی ها حق گرفتن چهار میلیون تومان وام را دارند نه بیشتر و سه سهمی ها حق گرفتن شش میلیون تومان وام را دارند نه بیشتر و …) آیا تشکیل چنین صندوقی مشروعیت دارد یا خیر؟ اگر توضیحی هم دارد لطفا بفرمائید.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر در اساسنامه صندوق شرط نشود که کسانی که پول میگذارند حق برداشت ندارند، دادن وام قرض الحسنه به افراد به طریقه مذکور اشکال ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن