سلام علیکم. طبق علامت گذاری قرآن های عثمان طه، گاهی محل سجده را یک آیه بعد از آیه ای که در آن امر به سجده شده است آمده است(ماننده سوره فصلت که علامت سجده را بر آیه ۳۸ گذاشته است). همچنین طبق این علامت گذاری و نیز طبق روایتی که از امام باقر نقل شده است، در سوره نمل، آیه ۲۶ به عنوان آیه سجده معرفی شده است در حالی که لفظ سجده در آیه ۲۵ آمده است. حال سؤال این است که ما باید بعد از کدام آیه به سجده برویم؟ آیا باید به محتوای آیات توجه کنیم یا دستوری که در روایت آمده و یا علامتی که در قرآن قرار داده شده است? (کد مؤسسه: ۱۲۷۷۱۱)

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر معنای آیه بعد از آیه ای که امر به سجده دارد مکمل آیه سجده باشد، سجده بعد از آن می باشد و الا در همان آیه سجده باید سجده شود البته تأخیر مختصر در سجده مانعی ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن