سلام علیکم. لطفاً روش محاسبه خمس سهام بورسی که از محل پول خمس داده نشده این سهام بورسی خریداری شده را توضیح بفرمایید تا آن را محاسبه کرده و به دفتر مرجع عالی قدر آیة الله العظمی علوی گرگانی مدظله العالی پرداخت نمایم.

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

اگر سهام با پول خمس نداده خریداری شده و سال خمسی معین دارید سر سال خمسی هر مقدار که ارزش سهام شما افزایش پیدا کرده باید خمس آن داده شود و سالهای دیگر هم به مقداری که ارزش آن افزوده شده است خمس تعلق میگیرد و میتوانید در هنگام فروش سهام یکجا خمس ارزش بالفعل آن زمان را بدهید و اگر دارای سال خمسی معین نیستید باید ارزش روز خرید سهام را محاسبه کرده و خمس آن را بدهید و تا یک سال بعد هر مقدار که افزایش پیدا میکند مازاد بر ان متعلق خمس است و اگر افزایش نداشته باشد خمس ندارد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن