سلام. فردی به استناد سند عادی مدعی خرید ملک از مورث میشودوراث ابتداءً منکروقوع بیع میگردند بیع به حکم دادگاه اثبات میشود، اگروراث مدعی غبن مورث خود در معامله شوند، شروع خیار غبن از زمان ادعای معامله خواهد بود یا از زمان اثبات معامله به حکم دادگاه؟

باسمه تعالی
پاسخ استفتاء شما :

غبن در صورت اثبات از زمان وقوع معامله است.

 

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن